Bezwaar WOZ doen tegen een te hoge WOZ waarde

Bezwaar WOZ doen tegen een te hoge WOZ waarde

Bezwaar WOZ kan worden gemaakt als je het niet eens bent met de WOZ waarde van je huis of bedrijfspand. De WOZ waarde wordt vastgesteld op  januari van het vorige jaar. Dat betekent dat de WOZ waarde van 2022 is vastgesteld op 1 januari 2021. De WOZ waarde is de geschatte waarde van je woning. Taxateurs van de gemeente zorgen voor de taxaties van woningen. Ze hoeven niet alle woningen te taxeren omdat gelijkwaardige woningen dezelfde taxatieprijs krijgen. De gemeente baseert de WOZ waarde op:

·           Basis van verkoopcijfers van het Kadaster

·           Eerder afgegeven taxaties

·           Koopsom van huizen die rond de peildatum zijn verkocht

De gemeente gebruikt een rekenmodel waarbij de WOZ waarde van elk huis kan worden berekend. Naast de gegevens van de gehouden taxaties gebruiken ze ook gegevens uit het Kadaster zoals:

·           Oppervlakte grond

·           Inhoud woning

·           Garage

·           Dakkapel

·           Kelder

De WOZ waarde vormt de grondslag voor meerdere belastingen

Wil je Bezwaar WOZ aantekenen dan moet je eerst weten waarvoor de WOZ waarde dient. De WOZ waarde van een woning vormt de grondslag voor gemeentelijke belastingen en heffingen zoals de:

·        Onroerendezaakbelasting (OZB); betaalt eigenaar of huurder van een woning, gebouw of grond

·        Waterschapsbelasting; betaalt eigenaar of huurder voor het gebruik van de watervoorziening voor een alleenstaande of een meerpersoonshuishouden.

·        Inkomstenbelasting; wordt betaald over inkomsten uit werk en over vermogen.

·        Vermogensbelasting; moet betaald worden als het vermogen boven een bepaald bedrag uitkomt.

·        Roerende ruimtebelasting; moet worden betaald door eigenaren van woonboten, woonwagens, bedrijfsvaartuigen en kiosken.

Als je een hoge hypotheek hebt afgesloten dan moet je vaak een boeterente van 0,02 % (of minder) betalen. Als de WOZ waarde omhoog gaat, kun je vragen of ze de boeterente laten vervallen.

Bezwaar WOZ aantekenen heeft dat zin?

Als je denkt dat de WOZ waarde van je woning te hoog is, kun je altijd bezwaar (laten) aantekenen. Als je dat zelf doet, ben je vaak veel tijd kwijt. Dat is een van de redenen waarom steeds meer mensen bezwaar WOZ aan laten tekenen. Een gespecialiseerd bureau heeft taxateurs en juristen in dienst waardoor je meer kans hebt dat het bezwaar gehonoreerd wordt. Een bezwaarmakers bureau vraag hiervoor aan particulieren geen geld. Dat komt omdat ze, bij het honoreren van het bezwaar, betaald worden door de gemeente waar je woont. Als het bezwaar niet wordt gehonoreerd dan nemen ze de kosten voor eigen rekening. Het bureau heeft dus meer heeft te verliezen dan jij. Wordt het bezwaar toch niet gehonoreerd dan verandert er voor jou niets want de WOZ waarde mag niet zomaar omhoog worden geschroefd.

Een lagere WOZ waarde, wat is daarvan het voordeel?

Zoals gezegd vormt de WOZ waarde van je woning de grondslag voor gemeentelijke belastingen en heffingen. Wanneer de WOZ waarde te hoog is dan betaal je ook meer aan de belastingen en heffingen. Gemiddeld kunnen mensen die bezwaar laten maken tegen de WOZ waarde meer dan 250 euro op jaarbasis besparen. Daarom wordt ook altijd aangegeven dat het belangrijk is om de WOZ waarde van je huis goed te controleren.

Wil je ook bezwaar WOZ laten aantekenen omdat je denkt dat de WOZ waarde te hoog is? Neem dan contact op met een gespecialiseerd bureau zoals Bezwaarmaker. Het kost je niets, maar als je niets doet weet je zeker dat je niet minder gaat betalen.